top of page

!GO - מתחילים לרוץ

קבוצת מתחילים

הגוף קורא לכם לזוז? 

שלושה אימונים בשבוע מתוכם ריצת נפח בסוף השבוע בה נרוץ ונלך יחד לסירוגין עד להשגת היעד המיוחל של 40 דקות ריצה רצופות. יעד שמושג בין חודשיים לארבעה בדרך כלל. 

ה !Go  מתאים גם לרצים מנוסים שלא רצו מזה זמן רב ונמצאים בתקופת מעבר. התפקיד שלנו הוא לדאוג שהחזרה לכושר ולריצה רציפה יעשה במתינות.

 

ההתלהבות והיכולת האירובית מקדימים פעמים רבות את יכולת השלד והשרירים - מצב שמהווה פוטנציאל רב לפציעות. Piano Piano כמו שאומרים האיטלקים ("לאט לאט")

bottom of page